top of page

Gratis afhentning af brugt fritureolie, madolier og vegetabilsk olieaffald.

Nye krav til virksomheder indført i 2023 for madaffald og vegetabilske olier.

Frityrolje.gif

Storkøkkener

Restauranter

Gadekøkkener

En tjeneste tilgængelig, hvor man kan få hentet brugte olier, der typisk anvendes i madlavning, og som ikke længere er egnet til brug. Denne tjeneste er gratis, og det betyder, at man ikke behøver at betale for afhentning af disse typer af affaldsprodukter.

Fritureolieservice.com henter gratis vegetabilske olier i de fleste byer i Danmark og Norge med nødvendig rapportering og nedstrømsdokumentation, og du får lånt opsamlingsudstyr.

Bestilling
Beholdere til matolje avfall, frityrolje avfall og vegetabilsk olje avfall
240 liter beholder til frityrolje avfall
IBC containere til frityrolje avfall, vegetabilsk oljer og matolje avfall

Kontakt os og se om vi kan hente hos jer.

Oljen dekker kostnadene

Film om MBP Nordiske modtagefacilitet for vegetabilske olier i Greåker, Norge.

Ny forskrift er blevet indført for virksomheder inden for madaffald.

 

De nye krav til indsamling af restolie, som trådte i kraft for storkøkkener i januar 2023, kræver nu rapportering fra godkendte modtagere af vegetabilske olier. Vi kan tilbyde godkendte rapporter, som virksomhederne har brug for til indberetningen.

Virksomhederne er nu forpligtet til at angive, hvem der henter olieaffaldet, og hvordan olien behandles nedstrøms. Vi leverer denne service uden vederlag med de nødvendige dokumenter, som virksomhederne har brug for til indberetning i affaldsregnskabet.

Disse krav er indført, så storkøkkener ikke kaster flydende olier i kloakken eller andre steder. Bødesatser er indført, hvis afhændelsen af affaldet ikke rapporteres til en godkendt modtager. Vand- og spildevandsforsyningen inspicerer rør i områder, hvor der er restaurantaktivitet, for at forebygge tætheder i ledningsnettet.

Olien dækker omkostningerne ved indsamling.

MBP Solutions AS Danmark er modtager og behandler olien med fokus på genanvendelse og videresalg af biprodukter, hvor destillation og kemiske reaktorer tages i brug nedstrøms af råvarerne. For at nævne nogle få eksempler på, hvad fritureolie anvendes til som nye råvarer, går meget til den kemiske industri; aromater til kosmetik, ester, oleo-kemikalier, tilsætningsstoffer til fiskefoder og til landbrug, tilsætningsstoffer til gødningsprodukter og en andel til biodiesel.

 

Selskabet er ISO 2001 og ISO 14001 godkendt og håndterer mere end 200.000 ton biologiske biprodukter hvert år i Norden, som videreforarbejdes og sælges til andre applikationer eller industrier. Dette har en positiv indvirkning på miljøet og reducerer affaldsmængder.

 

En vigtig aktivitet er indsamling og forarbejdning af brugt madolie (UCO), som bruges som råmateriale i biodieselproduktion og aromater til kosmetikindustrien. Denne aktivitet kræver certificering, og MBP har mange års erfaring med videreforarbejdning af UCO-produkter fra hele Skandinavien og Finland, og er certificeret til en række kvalitets-, miljø- og bæredygtighedsstandarder.

 

Indsamling og genanvendelse af UCO beskytter miljøet og anses som en vigtig og fornybar ressource.

bottom of page